مسابقه ی اول:مستر اندرسون در مقابل کریستوفر دنیلز

برنده:مستر اندرسون(۳:۰۶)

مسابقه ی دوم:رابی ای در مقابل کورت انگل

برنده:کورت انگل(۰:۳۳)

مسابقه ی سوم:مگنس در مقابل ای جی استایلز

برنده:مگنس(۲:۲۷)

مسابقه ی چهارم:تالر هندریکس در مقابل تارا

برنده:تارا(۲:۳۲)

مسابقه ی پنجم:ساموا جو در مقابل جیمزاستورم

برنده:جیمزاستورم(۳:۵۳)

مسابقه ی ششم:بولی ری در مقابل “د پاپ” دی انجلو دینرو

برنده:“د پاپ” دی انجلود دینرو(۳:۴۶)

مسابقه ی هفتم بر عنوان قهرمانی ناک اوتس:میس تسماکر در مقابل میکی جیکز

برنده:میس تسماکر(۵:۲۹)

مسابقه ی هشتم:راب ون دام در مقابل جف هاردی

برنده:جف هاردی(۳:۳۵)

امتیازات کسب شده تا این مرحله:


جیمزاستورم:۲۷ امتیاز

کورت انگل:۱۰ امتیاز

مستر اندرسون:۷ امتیاز

مگنس:۷ امتیاز

جف هاردی:۷ امتیاز

“د پاپ” دی انجلو دینرو:۷ امتیاز

کریستوفر دنیلز:۰ امتیاز

ساموا جو:۰ امتیاز

ای جی استایلز:۰امتیاز

رابی ای:۰ امتیاز

راب ون دام:۰ امتیاز

بولی ری:۰ امتیاز

دانلود + ادامه مطلب
[ جمعه ۲ تير ۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۵۹ ] [ محمد / Wwe Best ] [۱۳۴ بازديد]