مسابقه ی اول:شیمس در مقابل جک سواگر

برنده:شیمس

مسابقه ی دوم:تنسای و دالف زیگلر در مقابل کریسچن و تایسن کید

برندگان:تنسای و دالف زیگلر

مسابقه ی سوم:برودس کلی در مقابل درو مکین تایر

برنده:برودس کلی

مسابقه ی چهارم:جان سینا و کین در مقابل بیگ شو و کریس جریکو

برندگان با قانون دی کیو:جان سینا و کین

*مسابقه ی پنجم:سین کارا در مقابل هیث اسلیتر

برنده:سین کارا

مسابقه ی ششم:جری لالر در مقابل مایکل کول

برنده:جری لالر

مسابقه ی هفتم:ایو تورس و دنیل برایان در مقابل ای جی و سی ام پانک

برندگان:ای جی و سی ام پانک

مسابقاتی که با * مشخص شده اند مسابقات انتخابی برای مانی این د بنک لدر مچ اسمکدان هستند و برندگان این مسابقات به مانی این د بنک لدر مچ اسمکدان راه پیدا کرده اند.

دانلود + ادامه مطلب
[ سه شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۲۶ ] [ محمد / Wwe Best ] [۲۸۸ بازديد]