شروع شو

شو با ورود ری میستریو و پخش صحنه ی حمله ی ری میستریو به آلبرتو دلریو در راء گذشته و زدن ۶۱۹ روی او آغاز می شود.ری می گوید:من نزدیک به یک سال است که مصدوم بوده ام.اما در این مدت امیدم را از دست ندادم.من بسیار خوشحالم که در شهر خودم همراه با دوستان،خانواده و مردمم برگشتم.من نتوانستم برای برگشتم صبر کنم و در راء برگشتم چون آلبربو دلریو درون رینگ بود.ری در حال صحبت است که آلبرتو دلریو و ریکاردو رودریگز وارد می شود.آلبرتو به ری می گوید:اشتباه کردی که برگشتی چون هرگز مبارزه ای با من نخواهی داشت.من تو را به مدت یک سالا از رینگ دور نگه داشتم.من همه چیز دارم پول،قدرت و عنوان.بازگشت تو طولانی نخواهد بود زیرا به وسیله ی قهرمان آینده ی کمربند سنگین وزن جهان نابود خواهی شد.در این جا دالف زیگلر وارد می شود و می گوید:اگر قرار باشد قهرمان آینده ی سنگین وزن ری میستریو را نابود کند پس من باید این کار را بکنم.دالف به صحبت های خودش با ری و آلبرتو ادامه می دهد تا این که دلریو و زیگلر می خواهند به میستریو حمله کنند که شیمس وارد می شود.شیمس می گوید:ری خوشحالم که تو را می بینم و سپس دالف را تهدید می کند.دالف کیفش را به زمین می اندازد و آماده ی مبارزه می شود ولی دلریو از رینگ خارج می شود و شیمس یک ضربه به دالف می زند و دالف روی طناب وسط می افتد.ری می خواهد ۶۱۹ را را بزند که زیگلر جا خالی می دهد.سپس شیمس و ری همدیگر را در آغوش میگیرند.

مسابقه ی اول:هونیکو،کاماچو،تایتس اونیل و درن یانگ در برابر پریمو،اپیکو،کوفی کینگستن و آرتروث

مسابقه را اپیکو و هونیکو شروع می کنند.هر دو چندین حرکت فلایینگ انجام می دهند و در آخر اپیکو که موفق تر است با پریمو تگ می کند.پس از کمی هونیکو با کاماچو تگ می کند.پس از تگ آرتروث با پریمو تمام اعضای هر دو تیم به درون رینگ می آیند و درگیر می شوند که تیم فیس ها موفق هستند و رینگ را از اعضای تیم هیل ها خالی می کنند و آن ها را به بیرون رینگ می آندازند و سپس به تبلیغات می رویم.در برگشت آرتروث با کوفی تگ می کند و کوفی پس از بوم دراپ برای ترابل این پردایس می رود که با دخالت هونیکو موفق نیست.کاماچو با هونیکو تگ می کند.بازی در اختیار تیم هیل ها می ماند تا این که کوفی با یک جاخالی تایتس را از رینگ بیرون می کند و با پریمو تگ می کند.پریمو پس از چندین حرکت کاور می کند که هونیکو و کاماچو دخالت می کنند و سپس اعضای هر دو تیم با هم درگیر می شوند.در آخر که پریمو برای انجام حرکتی از بالای رینگ رفته است و حواس داور به اپیکو است،تایتس اونیل با ضربه ای مشت پریمو را به درون رینگ می اندازد و درن یانگ با انجام فینیشرش برنده ی مسابقه می شود.

پس از پایان مسابقه بیگ شو وارد می شود و یک بیگ رایت هند به آرتروث و یک دابل چوکسلم روی هونیکو و کاماچو و در آخر یک بیگ رایت هند دیگر روی پریمو اجرا می کند.

مسابقه ی دوم:دیمین ساندو در برابر زک رایدر

در حالی که زک رایدر در حال ورود به رینگ است دیمین ساندو در حال صحبت کردن است که رایدر به او حمله می کند.مسابقه آغاز می شود و رایدر چند ضربه ی مشت در گوشه ی رینگ به ساندو وارد می کند و لی ساندو با یک ضربه ی سنگین به پای رایدر او را به کف رینگ می اندازد.سپس در درون و خارج از رینگ چندین ضربه ی سنگین از جمله البو دراپ و ضربات پای پشت سر همش به قفسه ی سینه ی رایدر را وارد می کند.در آخر هم فینیشرش را روی رایدر اجرا می کند و موفق به برد در این مسابقه می شود.

پیپ شو

در ابتدا صحنه ی درخواست ازدواج دنیل برایان از ای جی در راء گذشته پخش می شود و سپس کریسچن از دنیل برایان و ای جی مهمانان امشب پیپ شو خودش دعوت می کند که وارد رینگ شوند.کریسچن از دنیل می پرسد چگونه برای عروسی برنامه ریزی کرده ای؟دنیل می گوید:برنامه ریزی برای عروسی در یک هفته بسیارمشکل ولی امیدوارم خوب پیش رود و ای جی هم می گوید یک کلیپ آماده ی پخش است.سپس کلیپی از ای جی و برایان پخش می شود که با هم به بیرون رفته اند و در یک رستوران هستند.کریسچن از ای جی می پرسد:برایان را به خاطر همه ی کارهای گذشته اش بخشیده ای و ای جی جواب می دهد:بله.کریسچن از مردم چند سوال می پرسد.آیا ای جی و برایان با هم ازدواج کنند؟آیا برایان ای جی را دوست دارد؟آیا ای جی میداند که چه کاری دارد انجام می دهد؟که جواب اکثر مرد نه است.ای جی یک سیلی به کریسچن می زند و با برایان شروع به بیرون رفتن از رینگ می کنند که کریسچن می گوید برایان تو امشب یک مسابقه داری و کین وارد می شود.

مسابقه ی سوم:دنیل برایان در برابر کین

در بیشتر مسابقه کین بازی را در اختیار دارد ولی برایان هم در این بین ضرباتی از جمله ضربات پایش به قفسه ی سینه ی کین را وارد می کند.در اواخر بازی برایان با یک جاخالی کین را از رینگ بیرون می کند و خودش به طرف ای جی می رود که کین از پشت به برایان ضربه ی پا می زند.سپس او را به پلکان،محافظ تماشاچیان و میز گزارشگران می کوبد.در آخر هم برایان را درون رینگ می اندازد و آماده ی چوکسلم می شود.ای جی از گوشه ی رینگ بالا می رود و روی پشت کین می پرد و اسلیپر هولد را روی کین اجرا می کند تا مسابقه با قانون دی کیو به نفع کین تمام شود.

پس از پایان مسابقه برایان پس از زدن چند ضربه به پای کین برای حرکتی دیگر می رود که کین در حالیکه ای جی بر پشت اوست چوکسلم را روی برایان اجرا می کند.ای جی هم همچنان اسلیپر را روی کین اجرا کرده تا این که کین او را به جلوی خودش می آورد و ای جی هم از رینگ بیرون می رود و با برایان از سالن خارج می شوند.

مسابقه ی چهارم:هیث اسلیتر در برابر رود واریر انیمل

رود واریر انیمل یک لجند دیگر می تواند پس از انجام یک پاور اسلم و یک البو دراپ برنده ی مسابقه شود.

بک استیج

ویکی گوررو به خاطراین که آلبرتو دلریو او را یک الاغ خطاب کرده است از دست دلریو ناراحت است.ویکی می گوید که من بهترین منیجر هستم. و ریکاردو هم می گوید من یک معرفی کننده هستم و ویکی شروع به جیغ زدن می کند.

مسابقه ی پنجم:آلبرتو دلریو و دالف زیگلر در برابر شیمس و ری میستریو

شیمس و زیگلر مسابقه را شروع می کنند و شیمس برتر است.در این حین زیگلر هم چند ضربه به شانه ی مصدوم شیمس وارد می کند.شیسم با ری تگ می کند و ری هم یک لگ دراپ روی زیگلر اجرا می کند.اما ری یک کلوز لاین سنگین از زیگلر دریافت می کند.آلبرتو با تگ زیگلر وارد می شود و یک ضربه به شکم ری وارد می کند.ری از زیر پای دلریو در می رود و پس از یک ضربه به سر دلریو با شیمس تگ می کند.دلریو هم از ترس با زیگلر تگ می کند.شیمس ۱۰ ضربه اش را به قفسه ی سینه ی زیگلر در کنار طناب ها به زیگلر وارد می کند و او را به رینگ باز می گرداند که حواسش به وسیله ی دلریو پرت می شود و زیگلر با یک دراپ کیک شیمس را به بیرون رینگ می اندازد و دلریو هم ضربه ی پا را به شانه ی مصدوم شیمس وارد می کند.پس از تبلیغات شیمس موفق می شود با ری تگ کند و ری پس از چند ضربه برای ۶۱۹ روی زیگلر می رود که دلریو ضربه ای از پشت به کمر ری وارد می کند وزیگلر هم لگ دراپ را اجرا می کند.بازی در اختیار زیگلر و دلریو باقی می ماند تا جایی که ری موفق می شود پس از اجرای یک دی دی تی با شیمس تگ کند و زیگلر هم با دلریو تگ می کند.شیمس پس از این که دلریو در اجرای کراس آرم بریکر موفق نیست او را به طرف زیگلر هل می دهد و زیگلر به پایین می افتد و به میز گزارشگران برخورد می کند.شیمس پس از زدن وایت نویز برای بروگ کیک می رود که ریکاردو رودریگز پای شیمس را می گیرد و داور هم بازی را به نفع ری میستریو و شیمس با قانون دی کیو به پایان می رساند.

پس از پایان مسابقه دلریو کراس آرم بریکر را روی شیمس اجرا می کند تا این که به وسیله ی داوران از شیمس دور می شود.زیگلر در این حال می آید تا این که کیفش را کش کند ولی ری میستریو با یک دراپ کیک زیگلر را روی طناب دوم می اندازد و ۶۱۹ را اجرا می کند و در برگشت هم شیمس یک بروگ کیک را روی زیگلر اجرا می کند.

شو با خوشحالی ری میستریو و شیمس و دادن کمربند به شیمس توسط ری میستریو به پایان می رسد.
دانلود + ادامه مطلب
[ يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۳۲ ] [ محمد / Wwe Best ] [۲۷۶ بازديد]