»»» اسمکداون:هفته پیش شوء اسمکداون با حدود بالغ بر 2.75 میلیون بیننده ریتینگ 2.72 را بدست آورد.

»»» نو وی اوت:شوء مخصوص سه ساعته دیشب نیز با سورپرایز های زیادی همراه در اولین آن ها دالف زیگلر به دلیل مصدومیت دلریو با پیروزی در فیتال فور وی برنده و جایگزین او در مسابقه کمربند سنگین وزن شد.

»»» اسمکداون:در جریان راء دیشب هم برای تپینگ این هفته در مین اونت شیمس و پانک در یک مسابقه تگ تیم باید به مصاف زیگلر و برایان بروند.

»»» جان لورینایتس:همچنین در جریان راء دیشب سرنوشت لورینایتس به مسابقه استیل کیج سینا و بیگ شو محول شد،اگر سینا پیروز شود،جانی اخراج میشود.

»»» راء:اما در شهر برگزاری راء هفته آینده تبلیغات برای مراسم اخراج جان لورینایتس گزارش شده.ممکن است استوری جانی و سینا وارد مرحله جدیدی شود.

»»» رندی ارتون:شایعه تایید شد!!!!کنی دیکسترا استار سابق کمپانی و قهرمان تگ تیم سابق دیروز شایعات را خودش تایید کرد،قبل از این گفته شده بود که یک استار سابق در گفتگو با سینا پی به خواهان جان سینا برای اخراج ارتون بوده است.

»»» دوباره نویسی راء:دیشب مکمن بعد از رسیدن به محل برگزاری نارضایتی خود را به استوری ها اعلام کرده و باز خود به چند استوری دست برده و بخش هایی مثل ناک اوت شدنش توسط بیگ شو را اضافه کرده است.

دانلود + ادامه مطلب